Category Archives: Trusts

WAT IS DIE TOEKOMS VAN TRUSTS?

Een van die vrae waarmee ons die meeste deur ons kliënte gekonfronteer word, is wat die toekoms van trusts in Suid-Afrika is. Sommige vrae verwys selfs na die wanopvatting dat die trust as regsinstrument self op die punt staan om … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Leave a comment

IS DIT NODIG VIR ‘N TESTAMENT?

‘n Ma se begeerte dat haar dogter haar verloofring erf, sal dalk nie bewaarheid word indien sy nie ‘n geldige, skriftelike testament nalaat nie, aangesien haar boedel dan in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging No 81 van 1987 … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Leave a comment

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN TRUSTBELASTING

Anders as ander maande, handel hierdie nuusbrief nie oor ’n tegniese aspek wat u moontlik reeds in u besigheid teëgekom het nie. Hierdie maand  oorweeg ons die vraag wat waarskynlik in meeste belastingpligtiges se gedagtes bestaan ná die aanbevelings van … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged | Comments Off on VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN TRUSTBELASTING

VOOR- EN NADELE VAN TRUSTS

Trusts hou verskeie voordele, maar ongelukkig ook nadele in. Alhoewel hierdie waarskynlik nie ‘n samevatting van alle voordele en nadele is nie, deel ons graag ons ondervinding van die vernaamste voor- en nadele by die oorweging van ‘n Trust met … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Comments Off on VOOR- EN NADELE VAN TRUSTS