Category Archives: Eiendom | Poperty

CUSTOMS FOR INDIVIDUALS TRAVELLING ABROAD AND RETURNING TO SA

The South African Revenue Service (SARS) recently published a media release to clarify the confusion about the customs requirements for South African travellers returning from abroad regarding their personal effects (such as laptops and other electronic equipment). The confusion stems … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , , | Leave a comment

KORPORATIEWE BEHEER – NAAMSVERANDERINGE

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies. Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê wat deur die aandeelhouers van die maatskappy goedgekeur moet word en in die geval … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , , , | Leave a comment

WITHHOLDING TAX ON PROPERTY SOLD BY NON-RESIDENTS

A remarkable number of non-residents own property in South Africa. While non-residents are not subject to South African capital gains tax generally, an exception is to be found where non-residents dispose of South African immovable property, or shares in “South … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , , | Leave a comment

BELASTINGVERBLYF VIR INDIVIDUE

In Suid-Afrika word inkomstebelasting op ‘n bronbasis gehef, met ander woorde, alle Suid-Afrikaanse bron inkomste is onderhewig aan inkomstebelasting, ongeag of dit deur Suid-Afrikaanse belastingpligtiges verdien is al dan nie. Suid-Afrikaanse belastingpligtiges word egter ook op hul wêreldwye verdienste belas, … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , , , | Leave a comment

FRINGE BENEFITS ON RESIDENTIAL ACCOMMODATION

Employees’ remuneration packages are often comprised of more than only a monthly cash salary component. Many employees also receive various other benefits from their employers, be it in the form of an interest free loan, use of an employer-owned vehicle, … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , , | Leave a comment

‘N NUWE KINKEL IN DIE VRAAG: IS DIE KOPER VAN VASTE EIENDOM VERANTWOORDELIK VIR DIE VEREFFENING VAN DIE VERKOPER SE UITSTAANDE MUNISIPALE REKENING?

Daar word van munisipaliteite verwag om munisipale uitklaringsertifikate uit te reik waarsonder eiendom nie van die verkoper na die koper oorgedra kan word nie. Die uitklaringsertifikate sertifiseer dat alle uitstaande bedrae verskuldig aan die Munisipaliteit tot op die datum van … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , , | Leave a comment

OORDRAG VAN EIENDOM: IS BTW OF HEREREGTE BETAALBAAR?

Die Koper is verantwoordelik vir die betaling van die oordragkoste wanneer ‘n onroerende eiendom aangekoop word, maar dan moet verder bepaal word of BTW of hereregte op die transaksie aan SAID betaalbaar is. By die oordrag van onroerende eiendom is … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , | Comments Off on OORDRAG VAN EIENDOM: IS BTW OF HEREREGTE BETAALBAAR?

VERKOOP VAN ONROERENDE EIENDOM EN DIE NASIONALE KREDIETWET

Met die verkoop van onroerende eiendom gebeur dit dikwels dat die partye ooreenkom dat die koopprys afbetaal word. Die koopprys sal dan in paaiemente betaal word en die verkoper sal van tyd tot tyd rente hef op die uitstaande bedrag. … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged | Comments Off on VERKOOP VAN ONROERENDE EIENDOM EN DIE NASIONALE KREDIETWET