Category Archives: BTW | VAT

VAT RATE INCREASE FROM 14% TO 15% – HOW TO COMPLETE THE VAT201

The Minister of Finance announced a VAT rate increase from 14% to 15% effective 1 April 2018 in the 2018 Budget Speech. To assist you in preparing your VAT return (VAT201) submission, the South African Revenue Service (SARS) would like to … Continue reading

Posted in Belasting, BTW | VAT, Finansiele | Financial | Tagged , , , , | Leave a comment

BELASTINGSKULD EN AFBETALINGSOOREENKOMSTE

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei egter soms na gevalle waar ’n belastingpligtige agter raak met bedrae wat aan die … Continue reading

Posted in Belasting, BTW | VAT, Finansiele | Financial | Tagged , , | Leave a comment

GELDIGE BTW-FAKTUURVEREISTES VIR BTW-ONDERNEMERS

Wanneer u iets vir u besigheid aankoop moet u verseker dat u ’n geldige belastingfaktuur ontvang. Dit stel u in staat om insetbelasting van die SAID te eis. Met die wysiging van die BTW-koers van 14% na 15% , het … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , , | Leave a comment

DIE BTW-VERHOGING EN VERKOPE VAN VASTE EIENDOM

Op 21 Februarie 2018 het die vorige Minister van Finansies, Malusi Gigaba, aangekondig dat die Nasionale Tesourie besluit het om die BTW-koers met ingang 1 April 2018 van 14% tot 15% te verhoog. Sedertdien is ons praktyk toegeval met navrae … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , , | Leave a comment

BTW-VERHOGING VAN 14% TOT 15%

Die Minister van Finansies het in sy onlangse Begrotingsrede aangekondig dat die BTW-koers met ingang 1 April 2018 van 14% tot 15% verhoog sal word. Verskeie belangrike sake moet in aanmerking geneem word om ’n gladde oorgang te verseker. Oor … Continue reading

Posted in Belasting, BTW | VAT | Tagged , | Leave a comment

VAT INCREASE FROM 14% TO 15%

The Minister of Finance announced in his recent Budget Speech that the VAT rate would be increased from 14% to 15% with effect from 1 April 2018. Several important issues need to be considered to ensure a seamless transition. Generally, … Continue reading

Posted in BTW | VAT, Tax | Tagged , | Leave a comment

DIE EIS VAN BTW-INSET OP “PRE-ONDERNEMING” UITGAWES

Kragtens artikel 17 van die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, 89 van 1991, is ’n geregistreerde BTW-ondernemer daarop geregtig om enige BTW-bedrae wat betaal is op goedere en dienste wat verkry of ingevoer is en wat gebruik sal word … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

DIE EIS VAN INSETBELASTING VIR BTW-DOELEINDES OP ONROERENDE EIENDOM

Wanneer ’n geregistreerde BTW-ondernemer ’n eiendom verkoop, is die transaksie onderhewig aan BTW, en nie aan hereregte nie. [1] Waar die koper van die eiendom self ’n BTW-ondernemer is, kan insetbelasting geëis word teen die verkrygingsprys wat vir die eiendom … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

BTW: ALGEMENE TEENVERMYDINGSMAATREËLS

Die meeste belastingwette in Suid-Afrika bevat ’n algemene oorheersende bepaling in die vorm van algemene teenvermydingsmaatreëls[1]. Kragtens hierdie bepalings, waar die algemene teenvermydingsmaatreëls se bepalings van toepassing is, is die Kommissaris van die SAID by magte om in die algemeen … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

BTW EN HEREREGTE

Ons word dikwels gevra of die verkoop of aankoop van vaste eiendom onderhewig is aan BTW of hereregte. Dit lyk of verwarring veral voorkom in gevalle waar óf die verkoper óf die koper ’n geregistreerde BTW-ondernemer is. Die antwoord op … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment