Category Archives: Belasting

BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE EN DIE JAARLIKSE UITSLUITING

Die 2018-belastingseisoen is in volle swang en dit is die moeite werd om na ’n algemene dwaling aangaande die vasstelling van kapitaalwinsbelasting vir individuele belastingbetalers en veral die rol van die “jaarlikse uitsluiting”, te kyk. Deur te verseker dat die … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , , , , | Leave a comment

AFTREKBAARHEID VAN RENTE VIR NIE-HANDELDRYWENDE INDIVIDUE

Die SAID se Praktyknota 31.2 (PN31.2) bepaal dat ’n persoon by magte is om rente wat betaal is af te trek, selfs as die persoon nie ’n geldskieter is of enige ander bedryf beoefen waar die rentekoste aangegaan is in … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , , | Leave a comment

REËLS VIR SKULDVERMINDERING: NUWE BELASTINGBETALERSVRIENDELIKE WYSIGINGS WORD VERWAG

Die Suid-Afrikaanse Inkomstebelastingwet bevat ’n aantal reëls wat aanleiding gee tot  knellende  belastinggevolge wanneer ’n belastingbetaler se skuld kwytgeskeld word. Hierdie reëls was in onlangse jare die onderwerp van omvattende wetgewende wysigings. Tydens die 2018-begrotingsproses het die Nasionale Tesourie aangedui … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , , | Leave a comment

OMHEINING VAN VERLIESE (ARTIKEL 20A) VIR NATUURLIKE PERSONE

Artikel 20A het met ingang van 1 Maart 2004 in werking getree. Hierdie artikel handel oor die omheiningsbepalings wat verhoed dat natuurlike persone hul belasbare inkomste verminder deur verliese uit sekondêre handel te gebruik. Artikel 20A vervang altans nie artikels … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , , | Leave a comment

VAT RATE INCREASE FROM 14% TO 15% – HOW TO COMPLETE THE VAT201

The Minister of Finance announced a VAT rate increase from 14% to 15% effective 1 April 2018 in the 2018 Budget Speech. To assist you in preparing your VAT return (VAT201) submission, the South African Revenue Service (SARS) would like to … Continue reading

Posted in Belasting, BTW | VAT, Finansiele | Financial | Tagged , , , , | Leave a comment

ADDISIONELE MEDIESE KORTING VIR ’N INDIVIDU: WANNEER KAN EK MEDIESE UITGAWES UIT DIE SAK BETAAL AS ’N EIS INDIEN?:

Addisioneel tot die Artikel 6A mediese belastingkrediet is daar ook krediet beskikbaar vir individue (belastingpligtiges) wat mediese uitgawes self uit die sak uit betaal in terme van Artikel 6B van die Inkomstebelastingwet. Die addisionele mediese uitgawes belastingkrediet kan deur die … Continue reading

Posted in Belasting, Finansiele | Financial | Tagged , , , , | Leave a comment

BELASTINGSKULD EN AFBETALINGSOOREENKOMSTE

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei egter soms na gevalle waar ’n belastingpligtige agter raak met bedrae wat aan die … Continue reading

Posted in Belasting, BTW | VAT, Finansiele | Financial | Tagged , , | Leave a comment

BTW-VERHOGING VAN 14% TOT 15%

Die Minister van Finansies het in sy onlangse Begrotingsrede aangekondig dat die BTW-koers met ingang 1 April 2018 van 14% tot 15% verhoog sal word. Verskeie belangrike sake moet in aanmerking geneem word om ’n gladde oorgang te verseker. Oor … Continue reading

Posted in Belasting, BTW | VAT | Tagged , | Leave a comment

BUDGET 2018: IT’S A NUMBERS GAME

South Africa’s budget paints a very interesting picture when one drills down into the numbers involved. The annual national budget presented in Parliament on 21 February 2018 by Finance Minister Malusi Gigaba presented South Africa’s biggest budget yet, providing for … Continue reading

Posted in Belasting, Tax | Tagged , , , | Leave a comment

ADDISIONELE MEDIESE UITGAWES BELASTINGKREDIET

Artikel 6B van die Wet op Inkomstebelasting[1] maak voorsiening vir ’n addisionele mediese uitgawes belastingkrediet (bekend as AMTC) wat bereken word op kwalifiserende “uit-die-sak” mediese uitgawes. Hierdie belastingkrediet verminder die bedrag inkomstebelasting waarvoor ’n natuurlike persoon (hierna genoem die “belastingbetaler”) … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , | Leave a comment