Monthly Archives: June 2018

KORPORATIEWE BEHEER – NAAMSVERANDERINGE

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies. Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê wat deur die aandeelhouers van die maatskappy goedgekeur moet word en in die geval … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , , , | Leave a comment

TAX DEDUCTIONS AGAINST SALARY EARNINGS

Our clients who earn only a salary will know that very few tax deductions are available against salary income for income tax purposes and whereby they may reduce the taxable income derived ultimately from such remunerations. Section 23(m) of the … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Leave a comment

OMHEINING VAN VERLIESE (ARTIKEL 20A) VIR NATUURLIKE PERSONE

Artikel 20A het met ingang van 1 Maart 2004 in werking getree. Hierdie artikel handel oor die omheiningsbepalings wat verhoed dat natuurlike persone hul belasbare inkomste verminder deur verliese uit sekondêre handel te gebruik. Artikel 20A vervang altans nie artikels … Continue reading

Posted in Belasting | Tagged , , | Leave a comment

2018 TAX SEASON: SARS SHORTENS SUBMISSION PERIOD

The annual tax filing season is upon us and acting SARS Commissioner, Mark Kingon, announced that the season will open on 1 July 2018 for eFilers. SARS branches will assist taxpayers from 2 July 2018. The filing season will then … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , , , , | Leave a comment