Monthly Archives: January 2018

DIE EIS VAN INSETBELASTING VIR BTW-DOELEINDES OP ONROERENDE EIENDOM

Wanneer ’n geregistreerde BTW-ondernemer ’n eiendom verkoop, is die transaksie onderhewig aan BTW, en nie aan hereregte nie. [1] Waar die koper van die eiendom self ’n BTW-ondernemer is, kan insetbelasting geëis word teen die verkrygingsprys wat vir die eiendom … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

SECURITIES TRANSFER TAX

Levied at 0.25% of the value of shares transferred,[1] the securities transfer tax (“STT”) is a tax often neglected and forgotten. Introduced in 2008, the tax is levied on the transfer of shares held in South African companies or the … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Leave a comment

Voorspoedige 2018

’n Voorspoedige 2018 word aan al ons kliënte en personeel toegewens! Mag u elkeen ’n jaar van vrede en tonne voorspoed geniet. We wish all our clients and staff a prosperous 2018! May each of you enjoy a year of … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

HEREREGTE

Hereregte is ’n belasting wat gehef word op die aankoper van vaste eiendom geleë in Suid-Afrika.[1] Die belasting word gehef ooreenkomstig die volgende glyskaal wat gebaseer is op die waarde van die betrokke eiendom: Waarde van eiendom (R) Koers 0 … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Leave a comment