Monthly Archives: September 2016

PERSOONLIKE DIENSMAATSKAPPYE

Belastingbetalers wat natuurlike persone is en ‘n salaris verdien, het baie min items van uitgawe beskikbaar wat hulle mag aftrek vir inkomstebelasting doeleindes (Afdeling 23[m] van die Wet op Inkomstebelasting, 58 van 1962). Oor die algemeen is die aftrekkings wat … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

ERNSTIGE VOORLOPIGE BELASTINGBOETES OP ONDERBERAMING VAN INKOMSTE

Voorlopige belastingbetalers is gewoonlik daardie belastingbetalers wat inkomste uit ’n ander bron as ‘n salaris verdien. LBS word dus nie op ‘n maandelikse basis van daardie ander bronne van inkomste afgetrek en aan die SAID oorbetaal nie. Soos die geval … Continue reading

Posted in BTW | VAT | Tagged , , | Leave a comment

YOUR PRIMARY RESIDENCE AND CAPITAL GAINS TAX

Capital gains tax is somewhat of a misnomer in that it does not represent a tax in and of itself, but rather operates to include a portion of a person’s capital gains realised when an asset is sold in that … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Leave a comment

FINANSIëLE HULP DEUR MAATSKAPPYE MET UITREIKING VAN AANDELE

Afdeling 38 van die Maatskappywet, 61 van 1973 (nou herroep), het ‘n verbod bevat op maatskappye wat aandele op leningsrekening uitreik aan voornemende aandeelhouers. Dit is geïdentifiseer as een van die struikelblokke wat spesifiek in die pad van SEB-bemagtigingsooreenkomste gestaan … Continue reading

Posted in Besigheid | Business | Tagged , , | Leave a comment

HOW SOUTH AFRICAN DIVIDENDS ARE TAXED

Dividends received by a South African taxpayer are generally exempt from income tax. The major exemption though being dividends received from so-called REITs (these being some of the major property owing companies listed on the JSE (such as for example … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Leave a comment