Monthly Archives: March 2016

ASSET-FOR-SHARE TRANSACTIONS: TAX FREE RESTRUCTURE

The Income Tax Act, 58 of 1962, contains several so-called ‘group relief’ provisions in terms whereof corporate restructures can take place on a tax neutral basis. One of these is if a transaction comprises an ‘asset-for-share transaction’, or put simply: … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Leave a comment

TRANSACTIONS REQUIRED TO BE REPORTED TO SARS IN TERMS OF THE TAX ADMINISTRATION ACT

Certain transactions are required to be reported to the South African Revenue Service (‘SARS’) as and when entered into (section 37 of the Tax Administration Act, 28 of 2011 (‘the Admin Act’)). These are referred to as ‘reportable arrangements’, and … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , , | Leave a comment

WATTER BELEGGING IS DIE BESTE? HOE OM JOU OPSIES TEEN MEKAAR OP TE WEEG

Ons word almal vertel dat ons moet spaar en geld belê. As jy nou ‘n mooi bedrag gespaar het, hoe moet jy dit belê? Watter tipe belegging moet jy maak? Die antwoorde sal van ‘n aantal oorwegings afhang, waarvan die … Continue reading

Posted in Finansiele | Financial | Tagged , , | Leave a comment

IS DIT NODIG VIR ‘N TESTAMENT?

‘n Ma se begeerte dat haar dogter haar verloofring erf, sal dalk nie bewaarheid word indien sy nie ‘n geldige, skriftelike testament nalaat nie, aangesien haar boedel dan in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging No 81 van 1987 … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged , , | Leave a comment

DU TOIT VAN DEN HEEVER ING ONDERSTEUN CANSA BANDANA DAG EN DIE GEVEG TEEN KANKER

Ons by Du Toit Van Den Heever Ing het Vrydag saam gewerk en CANSA ondersteun. Almal het ‘n CANSA bandana gedra te ondersteuning van CANSA en ook personeel wat in die laaste tyd geraak is deur die siekte en ongeluk … Continue reading

Posted in Interne Nuus | Internal News | Tagged , , | Leave a comment