Monthly Archives: October 2015

VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN TRUSTBELASTING

Anders as ander maande, handel hierdie nuusbrief nie oor ’n tegniese aspek wat u moontlik reeds in u besigheid teëgekom het nie. Hierdie maand  oorweeg ons die vraag wat waarskynlik in meeste belastingpligtiges se gedagtes bestaan ná die aanbevelings van … Continue reading

Posted in Trusts | Tagged | Comments Off on VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN TRUSTBELASTING

PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS: CROSSING THE T’S & DOTTING THE I’S

As pointed out in last month’s article, only public benefit organisations (PBO’S) approved by the Commissioner in terms of section 30 of the Income Tax Act (“the Act”) qualify for tax relief.  It is therefore important that organisations are aware … Continue reading

Posted in Tax | Tagged | Comments Off on PUBLIC BENEFIT ORGANISATIONS: CROSSING THE T’S & DOTTING THE I’S

DIE BEREKENING VAN RENTE BETAALBAAR TUSSEN BELASTINGBETALERS EN DIE SAID?

Die Wet op Belastingadministrasie (Engels: Tax Administration Act of TAA) skryf algemene beginsels voor wat toegepas moet word wanneer rente aan of deur die SAID betaalbaar, bereken word. Die doel hiervan is om ‘n meer regverdige en uniforme manier van … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , | Comments Off on DIE BEREKENING VAN RENTE BETAALBAAR TUSSEN BELASTINGBETALERS EN DIE SAID?

‘N PAAR FINANSIËLE TERME GEBRUIK IN DIE MEDIA: WEET JY WAT HIERDIE TERME BETEKEN?

Die media gebruik gereeld finansiële terme sonder om veel ag daarop te slaan dat gebruikers nie altyd presies weet wat hierdie terme beteken nie. Soms weet lesers en luisteraars wat die woorde beteken, maar in ander gevalle is hulle totaal … Continue reading

Posted in Finansiele | Financial | Tagged | Comments Off on ‘N PAAR FINANSIËLE TERME GEBRUIK IN DIE MEDIA: WEET JY WAT HIERDIE TERME BETEKEN?

UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND

The Unemployment Insurance Fund (the “UIF”) is a fund established in terms of section 4 of the Unemployment Insurance Act, Act no. 63 of 2001 with a mandate to collect contributions and pay unemployment benefits to qualifying beneficiaries. In terms … Continue reading

Posted in Finansiele | Financial | Tagged | Comments Off on UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND