Monthly Archives: August 2015

NOTULES VAN DIREKSIEVERGADERINGS

Direksievergaderings en die besluite wat daartydens geneem word, kan bepalend wees vir die effektiewe funksionering van ‘n maatskappy. Kliënte word dus herinner aan die wetlike vereistes rakende direksievergaderings, soos bepaal in Artikel 73(6), (7) en (8) van die Maatskappywet 71 … Continue reading

Posted in Besigheid | Business | Tagged , | Comments Off on NOTULES VAN DIREKSIEVERGADERINGS

SKENKINGS

Of jy nou daaraan dink om jou seun finansieel te help om sy eerste eiendom te koop of om geld te skenk aan ‘n verdienstelike saak, daar is ‘n paar dinge wat jy in gedagte moet hou. Die Inkomstebelastingwet Nr … Continue reading

Posted in Tax | Tagged , | Comments Off on SKENKINGS

IMPLIKASIES VAN BOEDELBELASTING

Boedelbelasting word, kragtens die Wet op Boedelbelasting, gehef op die belasbare waarde van die boedel. Die algemene reël is dat indien die belastingbetaler gewoonlik in Suid-Afrika woonagtig is ten tye van sy/haar dood, al die bates (insluitend eiendom geag eiendom … Continue reading

Posted in Boedel | Estate | Tagged | Comments Off on IMPLIKASIES VAN BOEDELBELASTING

OORDRAG VAN EIENDOM: IS BTW OF HEREREGTE BETAALBAAR?

Die Koper is verantwoordelik vir die betaling van die oordragkoste wanneer ‘n onroerende eiendom aangekoop word, maar dan moet verder bepaal word of BTW of hereregte op die transaksie aan SAID betaalbaar is. By die oordrag van onroerende eiendom is … Continue reading

Posted in Eiendom | Poperty | Tagged , | Comments Off on OORDRAG VAN EIENDOM: IS BTW OF HEREREGTE BETAALBAAR?